BURSA İSTİNAT DUVAR YAPIMI

BURSA İSTİNAT DUVAR YAPIMI

Bir yapı inşa edildiğinde yaşamsal olarak ihtiyaç duyulan projenin bitmesinin ardından sıra desenli istinat duvarı yapımına gelecektir. Özellikle bireysel projelerde daha sık rastlanan avlusu bulunan yapılar bu avluyu çevreleyecek ve dış etkenlerden izole edecek bir duvarın inşa edilmesini gündeme getirecektir. Duvar yapımının sanılanın aksine daha fazla detay barındırması bu projenin profesyonelce hazırlanmasının gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Çünkü gerekli yönergelerin takip edilmediği duvar inşaatlarının, inşaat sırasında veya inşaattan sonra zaman içerisinde eğilme veya yamulma göstermesi insan can ve mal kaybına yol açabilecek tehlikeleri barındırması kaçınılmaz olacaktır.

Dolayısıyla bu tarz yapılarda mevcut şartnamelerin yerine getirilmesi hayati önem taşımaktadır. 

http://bursa.etikalip.com